Ống Nhựa Phẳng HDPE

Ống nhựa phẳng HDPE được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427:2007 hoặc DIN 8075:2011 hoặc TCVN 7305-2:2007 là sản phẩm chính trong các công trình cấp thoát nước. Ngoài ra do đặc tính chịu lực tốt nó còn được sử dụng trong các công trình hạ ngầm, bảo vệ cáp điện cao thế 220kV, 110kV theo tiêu chuẩn ống luồn cáp TCVN 7997:2009.

Yêu cầu báo giá