Hiển thị tất cả 3 kết quả

Nội dung muốn điền trong danh mục sản phẩm

-30%
Ống nhựa xoắn HDPE Ba An (ký hiệu BFP – Ba An Flexible Pipes) chuyên dụng để bảo vệ cáp… 8.900
Chi tiết
Quý khách hàng, nhà thầu, Quý chủ Đầu tư cần tham khảo chiết khấu tốt nhất từ Nhà máy của…
Chi tiết
-17%
Danh mục đầy đủ các chủng loại phụ kiện dành cho Ống nhựa xoắn HDPE Tư vấn miễn phí -… 2.500
Chi tiết