Hiển thị tất cả 4 kết quả

Ống nhựa xoắn HDPE luồn cáp điện, cáp viễn thông

Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp hay có tên gọi khác ống nhựa HDPE Double Wall, ống nhựa gân…
Chi tiết
Ống nhựa xoắn HDPE Ba An là sản phẩm chuyên dụng bảo vệ cáp điện và cáp viễn thông (Ống…
Chi tiết
Ống nhựa xoắn HDPE (tên gọi khác ống gân xoắn, ống luồn dây, ống nhựa ruột gà, ống nhựa HDPE…
Chi tiết
Ống nhựa xoắn HDPE Santo là sản phẩm chuyên dụng bảo vệ cáp điện và cáp viễn thông (Ống chịu…
Chi tiết